CENÍK

Technologie protlačení

prosté hydraulické protlačení ocelové chráničky do DN 160 mm , vhodné do hlinitých zemin, nízká přesnost, cca 2 % z délky, provádíme zařízením PS 65, startovací jáma o půdorysu.

zatláčení ocelové chráničky se současným odvrtáním těžené zeminy, je možno použít ocelové chráničky v profilech 200, 300, 400, 500, 600 a 700 mm, betonové chráničky o světlosti 300, 400, 500, 600 mm, laminátové chráničky do DN 500 mm, PVC chráničky s hladkou vnější stěnou do DN 500 mm, přesnost protlaku je 1 %, nasazení je vhodné do hlinitých a písčitých zemin, práce provádíme vlastním zařízením PS 500.

protlačení oc. chr. DN 200 mm…………………………………………… 2500,- Kč/m
protlačení oc. chr. DN 300mm……………………………………………. 3000,- Kč/m
protlačení oc. chr. DN 400mm……………………………………………. 4000,- Kč/m
protlačení oc. chr. DN 500 mm…………………………………………… 6500,- Kč/m
protlačení oc. chr. DN 600 mm…………………………………………… 7000,- Kč/m

zatláčení ocelové chráničky se současným ručním odtěžením zeminy, je možno použít ocelových chrániček v profilech od DN 800 mm do DN 1600 mm, přesnost protlaku je 1 % délky, práce provádíme vlastním zařízením PS 1000, protlak je možno provést v kamenitohlinité geologii, ve skalnatých horninách je možno demontovat dopravní zařízení a překážku či nepříznivou geologii zdolat ručním odtěžením.

protlačení oc.chr. DN 820mm……………………………………………….. 9500,-Kč/m
protlačení oc.chr. DN 1000mm……………………………………………. 10500,-Kč/m
protlačení oc.chr. DN 1200mm……………………………………………. 13000,-Kč/m
protlačení oc.chr. DN 1400mm……………………………………………. 17000,-Kč/m
protlačení oc.chr. DN 1600mm…………………………………………… 18 000,-Kč/m

Protlačování železobetonových trub

protlačení železobetonové trouby DN 500……………………….……… 12 000,- Kč/m
protlačení DN 1000………………………………………………………………. 17 500,- Kč/m
protlačení DN 1200………………………………………………………………. 19 500,- Kč/m
protlačení DN 1700………………………………………………………………. 24 500,- Kč/m
protlačení DN 2200………………………………………………………………. 29 500,-Kč/m


Dodatek – ceny je možně upravovat po vzájemné domluvě.