HAVÁRIE (opravy) KANALIZACÍ, ULIČNÍCH VPUSTÍ, DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK

  • Realizujeme pažené stavební jámy, pažené ocelovou výztuží (důlní výztuž K21 , a pažnice UNION).
  • Štoly realizujeme v pražských rámech, s důlní ocelovou výztuží TH nebo s příhradovou konstrukcí.
  • Tyto hloubené jámy realizujeme především z důvodu havárijí za účelem opravy kanalizačních stok, přípojek a uličních vpustí.
  • Havárie provádíme kompletní, respektive: Zhotovení pažené jámy v místě destrukce potrubí, oprava poškozeného potrubí, následné je opravené potrubí obetonováno,a po vrstvách obsypáno a hutněno a vše je uvedeno do původního stavu.
  • Tyto práce zajistíme vč. vypracování potřebné báňské projektové dokumentace, finálního geodetického zaměření a kamerových zkoušek.