Jak to vše vypadá – neřízené zemní protlaky?

Širokou škálu bezvýkopových technologii, které provádí strojním zařízením většinou vlastní konstrukce a výroby. Jedná se o technologie protlačení, štítování a mikrotunelování. Každá technologie může využívat různé druhy materiálů v závislosti na geologických podmínkách a užití výsledného díla.

Návrh nejvhodnější technologie a stanovení podmínek pro realizaci konzultujeme v přípravné fázi s projektanty a s investory nebo s hlavními dodavateli.

Pro Vaši základní informaci uvádíme přehled jednotlivých technologií, používaných materiálů, s ohledem na vhodnost geologických poměrů.

PŘEHLED A CENÍK

Jaká je výhoda zemních protlaků oproti běžným výkopovým metodám?

Zemní protlaky Vám ušetří mnoho času i finančních prostředků. Díky kvalitní a léty prověřené technologii lze provádět zemní práce bezvýkopovou technikou, což má mnoho výhod.

„V místech, kde se nachází pozemní komunikace, železniční tratě nebo rušná křižovatka, by omezení provozu vyvolalo mnoho potíží!“

Přenechejte tyto starosti naší firmě a neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli dotazem.