ORIENTAČNÍ CENÍK ZEMNÍCH PRACÍ

Ceník podle technologie protlačení

Zatláčení ocelové chráničky se současným odvrtáním těžené zeminy, je možno použít ocelové chráničky v profilech 200, 300, 400, 500, 600 a 700 mm, betonové chráničky o světlosti 300, 400, 500, 600 mm, laminátové chráničky do DN 500 mm, PVC chráničky s hladkou vnější stěnou do DN 500 mm, přesnost protlaku je 1 %, nasazení je vhodné do hlinitých a písčitých zemin, práce provádíme vlastním zařízením PS 500.

DN 200 mm 2.500,- Kč/m
DN 300 mm 3.000,- Kč/m
DN 400 mm 4.000,- Kč/m
DN 500 mm 6.500,- Kč/m
DN 600 mm 7.000,- Kč/m

Prosté hydraulické protlačení ocelové chráničky do DN 160 mm , vhodné do hlinitých zemin, nízká přesnost, cca 2 % z délky, provádíme zařízením PS 65, startovací jáma o půdorysu.

Zatláčení ocelové chráničky se současným ručním odtěžením zeminy, je možno použít ocelových chrániček v profilech od DN 800 mm do DN 1600 mm, přesnost protlaku je 1 % délky, práce provádíme vlastním zařízením PS 1000, protlak je možno provést v kamenitohlinité geologii, ve skalnatých horninách je možno demontovat dopravní zařízení a překážku či nepříznivou geologii zdolat ručním odtěžením.

DN 820mm 9.500,- Kč/m
DN 1000mm 10.500,- Kč/m
DN 1200mm 13.000,- Kč/m
DN 1400mm 17.000,- Kč/m
DN 1600mm 18.000,- Kč/m

DN 500 12.000,- Kč/m
DN 1000 17.500,- Kč/m
DN 1200 19.500,- Kč/m
DN 1700 24.500,- Kč/m
DN 2200 29.500,-Kč/m


Dodatek – ceny je možně upravovat po vzájemné domluvě.

KONZULTACE ZDARMA

Napište nám, zhodnotíme Váš projekt a navrhneme nejlepší řešení